Đăng ký chạy thử

QUY ĐỊNH VỚI KHÁCH HÀNG LÁI THỬ XE
1. Khách hàng cần phải có Giấy phép lái xe còn hiệu lực. TVBH có trách nhiệm kiểm tra và sao lưu 1 bản.
2. Trong quá trình lái thử, khách hàng cần đề nghị có TVBH đi cùng và làm theo các hướng dẫn của TVBH.
3. Trong quá trình khách hàng cầm lái, nếu xảy ra tai nạn mà nguyên nhân do khách hàng gây ra
(do sơ suất, do trình độ lái…) khách hàng phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại gây ra.
4. Khách hàng không có quyền đòi hỏi bồi thường từ phía Đại lý nếu tai nạn xảy ra do nguyên
nhân khách quan, hoặc chủ quan từ phía khách hàng.
5. Khách hàng chịu trách nhiệm nếu vi phạm luật an toàn giao thông.

Chọn loại xe

Họ tên khách hàng

Thành phố

Số điện thoại

Showroom

Email

Địa chỉ

Ngày đăng ký

Ghi chú

Điều khoản & chính sách

The Porsche Group* or its agents may use the information you provide together with other information we have about you to contact you, including by mail, phone, SMS, fax or e-mail, with offers or information about Porsche products and services we can provide. We may keep your information for a reasonable period to contact you with offers, invitations or information about our products and services. In order to continue, you must have read the Privacy Policy.