Tuyển dụng

Tuyển Chuyên viên nghiệp vụ Duy trì sự trung thành khách hàng

I. Mô tả công việc – Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên nghiệp vụ Duy trì sự trung thành khách hàng – Bộ phận: Chăm sóc khách hàng – Số lượng: 01 – Nơi làm việc: Hà Nội   – Hỗ trợ xây dựng/triển khai chương trình khách hàng trung thành ( hệ thống thẻ hội […]

Tuyển Chuyên viên nghiệp vụ Khảo sát sự hài lòng khách hàng

I. Mô tả công việc – Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên nghiệp vụ Khảo sát sự hài lòng khách hàng – Bộ phận: Chăm sóc khách hàng – Số lượng: 01 – Nơi làm việc: Hà Nội   – Thực hiện việc liên hệ khách hàng qua các kênh để thu thập ý kiến khách hàng […]